News & Press Releases

Teqnion Acquires Schill Reglerteknik

Teqnion AB has acquired all shares in Schill Reglerteknik Aktiebolag. Teqnion AB is an industrial group that acquires stable niche companies with strong cash flows

Schill Reglerteknik AB

Vi Rekryterar Produktions- och Servicetekniker i Kista

Schill Reglerteknik är världsledande på kalibrering av fartygsburna vapensystem och tillhandahåller både utrustning och mättjänster till försvarsorganisationer, marin försvarsindustri och varv. Vi bidrar till demokratiska