State-of-the-art alignment equipment designed to test and verify weapon systems performance

Align weapon systems with unmatched cost-efficiency to increase combat strength

Weapon alignment can be classified into two main types of processes:

static alignment

Static alignment refers to a process where all the ship’s weapon stations, including the ship’s gyro, are mechanically aligned using the same references for all weapon stations. The static alignment is performed with the ship afloat and alongside in harbor.

Static Alignment Products: 

dynamic Alignment

Dynamic alignment refers to a process where all the ship’s weapon stations are aligned under servo control. The dynamic alignment is performed at sea trials, using targets.

Dynamic Alignment Products: 

An incoming, manoeuvring sea-skimming missile won’t give you a second chance.

Time is short &
weapon systems are expensive

Aligning weapon systems is an unmatched cost-efficient way to reduce combat losses and increase combat strength. Schill offer state-of-the-art and affordable systems, solutions and services for complete weapon control system alignment and validation.

Latest NEWS:

Schill Reglerteknik AB

Vi Rekryterar Produktions- och Servicetekniker i Kista

Schill Reglerteknik är världsledande på kalibrering av fartygsburna vapensystem och tillhandahåller både utrustning och mättjänster till försvarsorganisationer, marin försvarsindustri och varv. Vi bidrar till demokratiska